Program „Ishrana i zdravlje“

Dana 7. 4. 2014.god. učenice Ic i Id odjeljenja su realizirale program pod nazivom“Ishrana i zdravlje“. Program je rezultat prethodnog istraživanja učenica o ovoj temi. Tokom programa učenice i učenici su imali priliku saznati mnogo informacija  o načinu ishrane Poslanika Muhammeda,s.a.v.s., njegovim preporukama u vezi sa ovom temom  kao i saznanja i preporuke koji su rezultat naučnih istraživanja.

Također, učenici i učenice su imali priliku saznati imena i recepte naših tradicionalnih bosanskih jela, koja se pomalo potiskuju u zaborav savremenim trendom života i ishrane, a učenice 1c i 1d su se potrudile da se prisjetimo naše bogate bosanske kuhinje.