Konferencija o obrazovanju u predškolskom i školskom uzrastu

Druga Međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom Darovitost: obrazovanje i razvoj održana je u Beogradu od 31.7. do 2.8. 2018. godine. Ovom značajnom trodnevnom skupu prisustvovao je i pedagog Behram-begove medrese Fuad Imširović.

Ovo je bila prilika da se steknu nova znanja,da se upozna sa novim istraživanjima, ali i da se podijele nova iskustva stručnjaka teoretičara i praktičara iz ove važne oblasti. Tom prilikom je prezentirano oko 50 radova usmenih i poster prezentacija, te dvije radionice autora iz 11 država Evrope i svijeta. Učesnici su tako mogli čuti teme poput: Obrazovanje učitelja – jedan od ključnih preduslova u razvijanju sistemske brige za darovite, Rana identifikacija i poticanje darovitosti u predškolskom kontekstu, Školski uspjeh učenika sa natprosječnom inteligencijom, Game model – podsticanje kreativnosti i inovativnosti, Prikaz projekta “psihosocijalna podrška za talentovanu djecu”, Primjena epoc testa potencijalne kreativnosti, Metode rada sa darovitim učenicima u početnoj nastavi matematike, Motivacija darovitih učenika za učenje fizike, Identifikacija i načini rada sa matematički darovitim učenicima u drugom ciklusu devetogodišnje osnovne škole, Rad sa darovitim učenicima u osnovnoj školi-normativna rješenja i praktičan rad, Oblici obrazovno-vaspitnog rada sa darovitim učenicima u osnovnoj školi, Primjena naučnog metoda saznavanja u nastavi hemije sa darovitim učenicima, Uloga roditelja u identifikaciji i razvoju dječije nadarenosti, Partnerstvo s roditeljima darovite djece itd.

Konferenciju su organizovali: organizacija MENSA,Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd, Udruženje vaspitača Vojvodine, Društvo defektologa Vojvodine i Nacionalni centar za talente. Izlagači su bili iz renomiranih centara za razvoj darovitosti poput Centra za poticanje darovitosti iz Rijeke i drugih.

S obzirom da je prezentirano malo iskustava u radu s darovitom djecom i učenicima u Bosni i Hercegovini, potrebno je do sljedeće konferencije pripremiti odgovarajuća znanja i istraživanja na ovu temu u kontekstu bosansko-hercegovačkog obrazovanja.