Konferencija o razvijanju poduzetničkih vještina

Behram-begova medresa bila je domaćin Konferencije o razvijanju poduzetničkih vještina kod srednjoškolaca, koja je održana 27. aprila 2019. godine.

Konferencija je rezultat našeg višegodišnjeg učešća u projektu Budući svjetski poduzetnici (Future Entrepreneurs of the World). Trenutno se on provodi u devet škola u Bosni i Hercegovini (Višegrad, Goražde, Odžak, Velika Kladuša, Prozor, Breza, Maglaj, Gradačac i Tuzla), kao vannastavna aktivnost ili sekcija.

Inicijativa je potekla od fondacije Forerunner Federation iz Sjedinjenih Američkih Država, koja pomaže obrazovanje i razvoj talenata u svijetu. Ova inicijativa važan je dio podrške Fondacije razvoju malih nacija i obrazovanju manjina u cijelom svijetu. Specijalni gost na konferenciji je bio osnivač i predsjednik Fodancije Predvodnik prof. E. Andrew Balas.

Cilj programa je da inspiriše učenike i podstakne ih na inovativno poduzetništo, da im ponudi priliku da uče o vještinama lideršipa, da razvije kod njih fundamentalne etičke poslovne vještine, da stimulira razvoj lokalne ekonomije, te spoji uspješne tradicije s prosperitetnom budućnošću.

Radom u sekciji poduzetništva, učenici stječu liderske i poduzetničke vještine, uspostavljaju saradnju s lokalnim poduzetnicima, uče o osnivanju biznisa, marketingu i izradi budžeta i biznis plana, te učestvuju u volonterskim i društveno korisnim projektima.