Lejla Baturić nova hafiza Behram-begove medrese

Pred Komisijom za polaganje hifza Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u srijedu 30.11.2022. godine posljednje ajete proučila je Lejla Baturić i time je stekla časno zvanje hafize Kur´ana Časnog.

Lejla Baturić je kćerka Hajrudina i Aide, rođena je 2006. godine u Tuzli. Učenica je drugog razreda Behram-begove medrese i devedeset prvi hafiz naše škole. Iako učenje hifza iziskuje dosta truda i odricanja ona je superodlična učenica, a posebno se ističe njena ljubav prema fizici.

Naša mlada hafiza dolazi iz imamske porodice i njena starija sestra Halima je također hafiza Kur`ana.

Muhaffiz joj je bio hafiz Mirnes Spahić, profesor kiraeta u Behram-begovoj medresi.