Lideri o poduzetništvu, porodici i identitetu

Druga polovina oktobra i prva polovina novembra ove godine protekle su u zanimljivim susretima polaznika sekcije Liderstvo i poduzetništvo Behram-begove medrese.   

O temi „Kako biti uspješan?“ govorio je dr. Nermin Lapandić. Polaznici sekcije imali su priliku da se upoznaju s načinima motiviranja i postizanja ciljeva u radu. Dr. Lapandić je prenio i načine na koje mlad čovjek može doći do uspjeha, prije svega u obrazovanju, ali kasnije i u pokretanju vlastitog biznisa.

Potom su učenice drugog, trećeg i četvrtog razreda 24.10. prisustvovale razgovoru o temi porodice. S njima je bio dr. Sead-ef. Seljubac, pomoćnik muftije tuzlanskog. Porodica je glavni stub društva i činjenica je da je taj stub danas ozbiljno narušen, zajednički je zaključeno nakon ovog razgovora.

U utorak 7.11. održana je tribina na temu „Čuvanje identiteta je bitna osobina lidera“. O njoj je govorio mr. Midhat Čaušević, viši asistent na grupi socioloških predmeta na Univerzitetu u Tuzli i poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona. Mr. Čaušević je istakao bitnost čuvanja narodnog i religijskog identiteta u životu mladog čovjeka. Istakao je da posebno svršenici medresa imaju bitnu ulogu u profiliranju svijesti o religijskoj i narodnoj pripadnosti kod svih članova bosanskohercegovačkog društva, te da te misije učenici i učenice medresa, moraju uvijek biti svjesni.