Magistrirao profesor Ervin Sejdinović

U ponedjeljak 29.1.2018. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli magistrirao je Ervin Sejdinović, profesor sociologije u Behram-begovoj medresi. Tema njegove magistarske radnje je „Velikosrpski nacionalni programi i genocid nad Bošnjacima“.

Rad je odbranio komisijom u sastavu:.dr. Adib Đozić (mentor), dr. Zlatan Delić i dr. Mensur Husić.

Odbrani je prisustvovao i muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović,  direktor Medrese Ahmed Hatunić, Sead Seljubac kao i radne kolege iz Behram-begove medrese.

Ervin Sejdinović rođen je u Tuzli 16.12.1992. godine. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli  i Filozofski fakultet u Tuzli. Po završetku dodiplomskog studija upisuje master studij sociologije.