Malik Huremović novi hafiz Behram-begove medrese

Hafiska dova Maliku Huremoviću, učeniku Behram-begove medrese u Tuzli, proučena je u subotu 8. februara 2020. godine u džamiji Medrese.

On je hifz položio 30. decembra 2019. godine pred Komisijom za polaganje hifza Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Njegov muhafiz je hafiz Mirnes Spahić, profesor kiraeta u Medresi.

Hafiskoj dovi je prisustvovao direktor Behram-begove medrese Ahmed Hatunić, izaslanik Reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini hafiz Mensur Malkić, izaslanik muftije tuzlanskog dr. Sead Seljubac, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Tuzla hafiz Ahmed Huskanović i dr. Diplomu hafiza Kur’ana Maliku Huremoviću je uručio izaslanik hafiz Malkić.

Hafiz Malik Huremović rođen je 2001. godine u Tuzli. Sin je oca Džemala i majke Fatime. Učenik je četvrtog razreda Medrese. Hifz je počeo učiti u prvom razredu pred muhafizom Mirnesom Spahićem.

On je 71. hafiz među učenicima i profesorima Behram-begove medrese od 2000. godine do danas.