Misak u posjeti RTVTK

Redakcija Misaka, lista učenika Behram-begova medrese, dana 20. novembra 2014. godine, u sklopu predviđenog plana i programa za ovu školsku godinu, posjetila je RTV Tuzlanskog kantona. 

Članovi redakcije Misaka upoznali su se s načinom pripreme i obrade video i audio materijala, te proizvodnjom i emitiranjem programa ove RTV kuće. Posebna pažnja posvećena je pripremi informativnih emisija, koje za cilj imaju što bolje predstaviti javnosti aktuelne teme i informacije. Članovima redakcije Misaka korisno je bilo čuti sve te informacije.

O ovoj posjeti je RTVTK izvijestila i svoje gledaoce.