Mladi hafizi kod direktora

U četvrtak 16. novembra ove godine, direktor Medrese Ahmed Hatunić susreo se s novim hafizima Medrese i njihovim mentorima.

Susretu su prisustvovali učenici hafizi Hamdo Solo, Halilović Abdulah, Merkonjić Abdulah i Sinanović Adem, kao i muhafizi Mirnes Spahić, Nedžad Vehabović, Amir Hodžić i Abdulah Kapo.

Direktor je čestitao mladim hafizima i njihovim muhafizima na uloženom trudu tokom učenja i polaganja hifza. Posebno je to učinio najmlađem među njima Sinanović Ademu, učeniku I razreda, koji je hafisku dovu imao krajem prošlog mjeseca. On je mlade hafize podsjetio na društvenu ulogu koju imaju u zajednici u kojoj žive. Također, pozvao ih je i na aktivno učenje arapskog jezika, koje je znatno lakše uz naučeni Kur’an.

Susret je iskorišten i za dodjelu prigodnih poklona hafizima i muhafizima.