Muhamed Bilajac o poduzetništvu

U utorak, 13.februara, održana je edukacija za članove sekcije Liderstvo i poduzetništvo. Inspirativno i poučno predavanje održao je poznati poduzetnik iz Gradačca Muhamed Bilajac. On je na osnovu vlastitog iskustva govorio članovima sekcije na koji način se može uspjeti u poduzetništvu, te koju važnost za uspjeh u poslu ima dobra ideja i upornost.

Saradnja sa kompanijom „Ammar“, vlasnika Muhameda Bilajca je uspostavljena 2017. godine, a predavanje koje je održao članovima sekcije je nastavak dobre saradnje.