Naši debatanti prvi na Toastmasters debati

Debatanti našeg kluba su 20. novembra ove godine učestvovali na Toastmasters debati koja se održala u Sarajevu

Tema s kojom su se predstavili je: Trebaju li građani aktivno učestvovati u društvenim reformama ili to prepustiti svojoj vladi.

Naša škola je osvojila prvo mjesto.

U vođenju debatnih aktivnosti s profesorom Ahmedom Omerovićem sarađivala je Lindsay Bryda, ovogodišnja saradnica Behram-begove medrese iz Sjedinjenih Američkih Država.

Toastmasters debatni klubovi su jako popularni i prisutni su u dosta država u Evropi i Americi.