O lijepoj riječi

U utorak 21.11. 2017. godine učenicima Medrese održano je predavanje na temu „Lijepa riječ“.

Predavač je bio odgajatelj u Behram-begovoj medresi Bekir Šabić.

Glavne poruke sa ovog predavanja su vrline koje počinju lijepom riječju, a završavaju djelima: zahvalnost, sabur, istigfar, dova, tevba.

Organizator navedenog predavanja je Vijeće učenika Behram-begove medrese.