O mogućnostima studiranja u SAD-u

U Behram-begovoj medresi je 15. novembra 2018. godine Edita Miftari, savjetnica za obrazovanje u NVO Education USA, održala predavanje učenicima drugog i trećeg razreda.

Ovo predavanje je održano u okviru Sedmice međunarodnog obrazovanja, koja se u svijetu obilježava u periodu od 12. do 16. novembra.

Prezentacija je dio šire kampanje koja se održava širom svijeta i u ovom periodu se planiraju događaji koji promoviraju prednosti međunarodnog obrazovanja i mogućnosti razmjene učenika i studenata.

Učenicima su predstavljene mogućnosti odlaska na studij, način razmjene studenata u Sjedinjenim Američkim Državama i prednosti američkog obrazovnog sistema i studiranja. Predstavljeni su i neki od uvjeta za dobivanje stipendije, način finansiranja studija, te konkretni dijelovi koji se odnose na proces apliciranja (odabir studijskog programa, apliciranje za stipendije, polaganje standardiziranih testova kao što su TOEFL i SAT), te način apliciranja za studentsku vizu.

Predstavljen je i interesantan projekat Competitive College Club za najbolje srednjoškolce, koji planiraju aplicirati na nekom od univerziteta u SAD-u, a za koji postoji mogućnost finansiranja troškova aplikacijskog procesa do odlaska na studij u Sjedinjene Američke Države.

Planiranje koji fakultet izabrati počinje upravo sada u drugom razredu i trećem razredu i prava je prilika da se počne sa učenjem i usavršavanjem engleskog jezika, kako bi se premostila prva barijera ka odlasku na studiranje u Ameriku, istakla je Edita Miftari.