Obavještenje za maturante

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Maturski ispiti 2015. (I ROK – JUNSKI)

ČETVRTAK, 4. JUNA 2015.:

BOSANSKI I ARAPSKI JEZIK (PISMENI ISPITI)

PETAK, 5. JUNA 2015.:

FIKH (IVa i IVb)     

KIRAET (IVc i IVd)           

UTORAK, 9. JUNA 2015.:

FIKH (IVc i IVd)     

KIRAET (IVa i IVb)           

PISMENI ISPITI IZ BOSANSKOG I ARAPSKOG JEZIKA POČINJU U 11:00 SATI. ISPITI IZ KIRAETA I FIKHA POČINJU U 9:00 SATI. 

Kandidati su uz prijavu obavezni priložiti:

1. Zahtjev za polaganje maturskog ispita

2. Izvod iz matične knjige rođenih

3. Svjedodžbu IV razreda Medrese

Prijava maturskog ispita traje od 28.5. do 3.6., u vremenu od 11 do 13 sati, u kancelariji pedagoga.

Odbrana maturskih radova će se obavljati u sklopu ispita iz predmeta iz kojeg je rađen maturski.

Odbrana maturskih radova iz predmeta koji nisu u okviru maturskih ispita obavit će se u  četvrtak poslije pismenih ispita.

Učenici koji budu imali neizmirenih obaveza prema Medresi neće moći izaći na ispit dok ih ne izmire.

 

INFORMACIJA ZA UČENIKE

Popravni ispit za maturante koji imaju samo jednu slabu ocjenu je u četvrtak, 28.5.2015. godine, sa početkom u 12:15 sati.

 

“MATURALNI DAN”

”Maturalni dan” učenika završnog razreda medresa biti će upriličen u ponedjeljak, 8.6.2015. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu sa početkom u 11:00 sati.

Manifestaciji ”Maturalni dan” prisustvuju učenici/učenice generacije i odlični učenici/učenice. Polazak za Sarajevo je ispred Medrese u 6:40 (obavezno u maturskim odijelima).