Odličan rezultat na Zimskom debatnom kampu

Od 10. januara do 14. januara ove godine, održan je Zimski debatni kamp u organizaciji Centra za kulturu dijaloga Bosne i Hercegovine. Kamp je organiziran na Jahorini, a učesnici su učenici i profesori nekoliko srednjih škola iz Bosne i Hercegovine.

Svrha debatnih kampova jeste edukacija mladih debatanata o vrijednosti debate te sticanje potrebnih debatnih vještina. Behram-begova medresa je na istom imala svoje predstavnike: Mahmud Hrnjić, učenik III razreda, Mevkić Alija, učenik II razreda i Ensar Joldić, učenik II razreda. Učenik Alija Mevkić je u kategoriji debatanti-napredni osvojio pojedinačno drugo mjesto i, kao član najbolje debatne grupe, osvojio prvo mjesto ekipno.

Sa učenicima je na kampu boravio Ervin Sejdinović, profesor sociologije, filozofije i logike.

zdkamp 170