Održan seminar o sigurnosti na internetu

Edukacija profesora medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o sigurnosti na internetu održana je 21. i 22. 3. 2022. godine u Sarajevu.

Predavač je bila Amela Efendić, koja se osvrnula na nekoliko najznačajnijih tema koje govore o sigurnosti na internetu, te je iznijela statističke podatke o brojnosti korisnika interneta i mobitela u Bosni i Hercegovini i u svijetu. Nakon toga uslijedilo je upoznavanje i razumijevanje pravnog okvira i opasnosti koje postoje u digitalnom okruženju.

Obuka je održana za dvanaest profesora i odgajatelja iz šest medresa koji su već prošli obuku iz medijske pismenosti.

Amela Efendić je stručni savjetnik u organizaciji Međunarodni forum solidarnosti-EMMAUS U Sarajevu i osnivač je Centra za sigurniji internet u Bosni i Hercegovini i Evropskog resornog centra za prevenciju zlostavljanja djece na internetu i drugih oblika eksploatacije.

Organizator seminara je Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Uprava za nauku i obrazovanje i OSCE u Bosni i Hercegovini.