Održan zimski seminar za profesore Behram-begove medrese

U utorak 5. januara ove godine, održan je zimski seminar za profesore Behram-begove medrese. Ovaj vid edukacije profesora se kontinuirano održava već nekoliko godina i prava je prilika da se profesori upoznaju sa novim istraživanjima i dostignućima na poljima metodike, didaktike, menadžmenta u nastavi i drugih važnih disciplina te da stečena znanja primjenjuju u nastavnom procesu.

Ove godine, profesorima su se obraćali sljedeći predavači:

  • – Doc. dr. Vedada Baraković, profesorica na odsjeku za Žurnalistiku Filozofskog fakulteta u Tuzli, sa temom: „Javni nastup i interpersonalna komunikacija“,

  • – Valdet Peštalić, šef odjela za edukaciju Agencije za halal certificiranje, sa temom: „Umijeće komuniciranja, timski rad i donošenje odluka“,

  • – Mehmedalija Hadžić, penzionisani alim bogatog naučnog, istraživačkog i predavačkog angažmana, sa temom: „Kako čitati Kur’an“.

U jednom dijelu seminara, profesorima se obratio i muftija tuzlanski, Vahid Fazlović.

seminar z 161