Održan zimski seminar za profesore Medrese

Seminar je održan u četvrtak 12.1.2023. godine u Behram-begovoj medresi.

Prvi predavač dr. Amir Karić, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, govorio je o temi Bošnjački rizici i izazovi u 21.stoljeću. U kratkoj historijskoj retrospektivi, podsjetio je da su muslimani bili nastanjeni na istočnoj obali Drine i da su bili brojan narod u 19. stoljeću, ali da to više nisu zbog srbijanske nasilne politike iseljavanja i sistematskog uništavanja. Osvrnuo se na današnju političku situaciju, koja je izuzetno komplicirana i koja od Bošnjaka zahtijeva budnost. Potom je nabrojao rizike koji  prate ovaj narod u XXI stoljeću. Jedan od njih je demografski deficit, zbog negativnog prirodnog priraštaja i migracija. Pesimizam i nedostatak nade među stanovništvom dominantna je pojava u današnjem društvu. Osvrnuo se na nacionalni moral koji spada u jedan od sedam faktora nacionalne moći. Također je istakao važnost kontinuiranog rada na poboljšanju obrazovnog, ekonomskog i pravosudnog sistema. Ono na čemu treba raditi neprekidno je razvijanje kulturu uspjeha i bogatstva, istakao je dr. Amir Karić na kraju svog izlaganja.

Drugi predavač je bila dr. Mevlida Mešanović, profesorica sa Karl Franzens univerzitetu u Gracu, a tema o kojoj je govorila je Iskustvo, izazovi i praksa austrijskog obrazovnog sistema. U svom izlaganju osvrnula se na 1774. godinu i Opšti školski pravilnik kojim je Marija Terezija uvela sistem obaveznog školovanja u tadašnjoj Habzburškoj monarhiji. Potom je opisala sve reforme tog sistema sve do današnjeg vremena.

Posljednji predavač na seminaru je bio dr. Izet Pehlić s Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, koji je obradio temu Motivirajuće vrednovanje postignuća učenika. Predavanje je bilo inspirativno i govorio je prije svega o modelu ocjenjivanja u kojem se na adolescente ne gleda kao na problematičnu skupinu, nego na one koji imaju problem i kojima treba pomoći. U svom izlaganju osvrnuo se na adolescenciju kao na period u životu koji je najzahtjevniji i na koji treba gledati kao na izuzetnu priliku koju profesori i nastavnici imaju, a data im je i trebaju je iskoristiti kako bi usmjerili učenike u pravom smjeru.

Seminaru je u jednom dijelu prisustvovao i muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović koji se osvrnuo na rezultate vrednovanja srednjih škola na području Tuzlanskog kantona na kojem je naša škola zauzela prvo mjesto.