Poznati alim Al Zebibi posjetio Medresu

U Behram-begovoj medresi je 11.3.2022. godine boravio šejh Sulejman Suhejl Al-Zebibi, profesor islamskih nauka iz Damaska. On se obratio Nastavničkom vijeću i podsjetio je na temu koja je zanemarena i o kojoj se ne priča puno, o kolektivnoj odgovornosti-farzu kifaje.

On smatra da je stanje u ummetu upravo ovako zbog neodgovornosti prema preuzetim obavezama.

U drugom dijelu druženja sa poznatim alimom vođena je diskusija.

Sulejman Suhejl Al-Zebibi je obrazovanje sticao na Institutu Feth i Univerzitetu Azhar, a postdiplomske studije je završio u Egiptu i Sudanu. Predaje tefsir, fikh i arapski jezik.