Prezentacija projekta “Ja sam inovator”

Behram-begova medresa već treću godinu sarađuje sa Centrom za socijalne inovacije iz Tuzle. Saradnja se ogleda u edukaciji naših učenika sigurnom i pravilnom korištenju interneta, posebno društvenih mreža u okviru programa „Sigurnost i zaštita djece na internetu“.

U ovoj školskoj godini, Centar za socijalne inovacije je za 10 škola pripremio projekat pod nazivom „Ja sam inovator“ kojem je cilj da učenici srednjih škola osmisle najbolju i najinovativniju ideju kojom bi internet učinili sigurnijim mjestom. Učenici naše škole su na tom projektu osvojili prvo mjesto i tako obezbijedili finansiranje implementacije projekta.

U četvrtak, 25.2.2016. godine je upriličena prezentacija realizacije projekta kojeg su pripremile učenice Hafiza Džafić, Azemina Čelebić i Halidović Amina uz tehničku pomoć učenika Skula Ahmeda. Naime, projekat se sastoji od izrade web prezentacije programa čijom instalacijom na računare roditelji mogu imati uvid u korištenje interneta, društvenih mreža itd. Cilj nije kontrolisanje već prevencija mogućih zloupotreba i eventualnog nasilja na internetu. Za potrebe prezentacije su izrađeni potrebni leci i plakati.

Za ovu svrhu učenici su izradili web stranicu pod nazivom www.e-sigurnost.ba gdje su detaljno objasnili način instaliranja i korištenja programa za kontrolu interneta. Prezentaciji su prisustvovali i predstavnici Centra za socijalne inovacije kao i 24 učenika i učenice od I do III razreda Medrese, koji su kasnije i učestvovali u radionici s istim ciljem.

U narednom periodu, planirano je da se prezentacija održi na svim roditeljskim sastancima u Medresi, kako bi se roditelji  mogli upoznati sa mogućnostima da internet učine sigurnijim mjestom za svoju djecu.

Projektom su koordinirali profesor demokratije i ljudskih prava Ahmed Omerović i pedagog Fuad Imširović.

Više informacija o projektu se može dobiti na stranici www.e-sigurnost.ba.

Galeriju fotografija sa prezentacije možete pogledati ovdje.