Priznanje za Behram-begovu medresu

U utorak 22.2.2022. godine u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona organizovan je prijem za prvoplasirane škole sa područja Tuzlanskog kantona, koje su prema vrednovanju za 2020/21. školsku godinu ostvarile najbolje rezultate.

Direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Nikola Čiča uručio je priznanje pomoćniku direktora Behram-begove medrese Fuadu Imširoviću za osvojeno prvo mjestu u rangu svih srednjih škola i gimnazija.

Behram-begova medresa je prema vrednovanju Pedagoškog zavoda za 2020/21. školsku godinu osvojila prvo mjesto u rangu svih srednjih škola sa osvojenih 4.513 bodova. I u kategoriji gimnazija Medresa je bila najbolja škola.

Ovu titulu Behram-begova medresa je ponijela jedanaesti put zaredom.

Vrednovanje svih srednjih škola na području Tuzlanskog kantona vrši Pedagoški zavod TK po precizno utvrđenim instrumentariju.