Provedena akcija Let’s do it

U petak 16. 9. 2022. godine članovi ekološko-botaničke sekcije Behram-begove medrese zajedno sa učenicima iz drugih srednjih škola grada Tuzle učestvovali su u terenskoj ekološkoj aktivnosti čišćenja ilegalnih deponija, Let’s do it – očistimo planetu zemlju. Ovu aktivnost organizovalo je udruženje građana Multi iz Tuzle. Članovi ekološko-botaničke sekcije su čistili otpad od lokaliteta parka kod Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, dužinom rijeke Jale, do parka Bosanskog kulturnog centra. Ova ekološka aktivnost je protekla veoma uspješno i veoma je značajna za grad Tuzlu i budući rad ekološko-botaničke sekcije.