Prvaci takmičenja iz “Projekta građanin”

Osamnaesto kantonalno takmičenje iz “Projekta građanin” održano je 24. i 25. aprila u Behram-begovoj medresi. Na takmičenju je učestvovalo 14 srednjih i 14 osnovnih škola sa područje cijelog kantona.

Organizatori takmičenja su Pedagoški zavod Tuzla i CIVITAS BiH, a domaćin je bila Behram-begova medresa.

Najbolji rezultat su ostvarile škole iz Tuzle. Prvo mjesto su zauzele Behram-begova medresa i Srednje medicinska škola iz Tuzle. Učenice i učenici ovih škola su pokazale odlično zanje i vještine u rješavanju mjera javne politike.

Drugo mjesto je zauzela MSŠ Kladanj, a treće Gimnazija Lukavac.