Sa Zajimovićem o dovršetku doma za učenice

Behram-begovu medresu u srijedu 6. februara tekuće godine je posjetio direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovnii u Sarajevu Senaid Zajimović.

Direktor naše škole Ahmed Hatunić upoznao je gosta s trenutnim radovima koji se izvode u domu za učenice.

Razgovarano je i o načinima finansiranja ovog važnog infrastrukturnog projekta Behram-begove medrese. Svoju pomoć u komunikaciji s potencijalnim donatorima je Vakufska direkcija već pružila i rezultati tih aplikacija se iščekuju.