Saradnja sa Katoličkim školskim centrom

Članovi ekološko-botaničke sekcije su u ponedjeljak 14. oktobra učestvovali u obilježavanju Dana kruha, a u organizaciji Katoličkog školskog centra u Tuzli.

Naše učenice su povodom ovog značajnog dana za katolike učestvovale na tribini Žitarice svakodnevno-šta odabrati. A pripremile su predavanje na temu Značaj korištenja raznovrsnih žitarica u ishrani. Inače, članovi ekološko-botaničke sekcije svake godine učestvuju na tribini koju organizuje Katolički školski centar.