Seminar o prenošenju pozitivnih vrijednosti i osnovama liderstva

U periodu od 23.4. do 3.5.2018. godine u Behram-begovoj medresi su održana tri seminara, a teme su bile: Kako razmišljati, Prenošenje pozitivnih vrijednosti drugima i Osnove liderstva. Seminar je namijenjen učenicima drugog razreda, a organizovan je u okviru redovnih odgojnih aktivnosti i pripreme starijih učenika za sobne pazitelje i pomoć koju trebaju pružiti učenicima prvih razreda u narednoj školskoj godini.

Učesnici seminara su učili o razmišljanju kao polaznoj osnovi za riječi i djela. Zatim je u više sastanaka i druženja realizovana tema Prenošenja pozitivnih vrijednosti drugima. Na seminaru se dosta pažnje usmjerilo na način prenošenja informacija, ali i na onoga ko prima informaciju.U nastavku obuke govorilo se o osnovama liderstva.

Na kraju ovog druženja učenici su kroz radionice i zajedničke prijedloge pokazali svoje razumijevanje usvojenog znanja i vještina, a uradili su to kreativnim prijedlozima koji su imali za cilj poboljšanje i obogaćivanje svakodnevnog života učenika u internatu.

Seminar je organizovan zahvaljujući saradnji Centra za lično i profesionalno usavršavanje (CLPU) iz Sarajeva i Behram-begove medrese.

Seminar je vodio Bekir Šabić, odgajatelj u Medresi i trener CLPU.