Treći razred u posjeti Potočarima i Veljacima

Posjeta Memorijalnom centru Potočari realizovana je u srijedu 2. oktobra 2019. godine. Ovo je redovna posjeta učenika trećeg razreda naše škole Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari.

Ovom prilikom učenici su prisustvovali historijskom času i mogli su čuti osnovne činjenice o početku Agresije na Srebrenicu, o ulozi Unprofor-a u ovoj zaštićenoj zoni u vrijeme Agresije i o događajima koji su se prethodili 11. julu i načinu na koji je izvršeno ubistvo civila koje je trajalo nekoliko dana. Također su posjetili i savremeno opremljen muzej u bivšem Glavnom štabu holandskog bataljona Unprofor-a. Muzej je sačinjen od multimedijalne sobe, a pored nje je u nekoliko soba smješten Muzej genocida napravljen u saradnji sa vlastima iz Holandije. Mogli su vidjeti život u slikama Srebreničana prije Agresije, kao i u toku rata, dokumente i videozapise iz rata.

Prvi puta su učenici naše škole na putu za Srebrenicu posjetili i Memorijalni centar Veljaci u Bratuncu. Saznali su da je ovo zadnje počivalište civilnih žrtava rata koje su ubijene na početku Agresije u maju i junu 1992. godine. Najveći broj ubijenih su bili djeca, žene i starci. Do sada je na ovom mezarju ukopana 301 civilna žrtva iz proteklog rata.