U Medresi obilježen Dan sigurnog interneta

Svjetski Dan sigurnog interneta u Behram-begovoj medresi u Tuzli je obilježen u utorak 10. februara 2015. godine. Program obilježavanja je pripremilo 12 učenika 2. razreda, koji su već duže vrijeme dio šireg projekta „Sigurnost i zaštita djece na internetu“, a kojeg u saradnji sa Medresom, provodi udruženje Centar za socijalne inovacije iz Tuzle.

Ciljna skupina su bili učenici prvog razreda, tako da su za njih pripremljeni edukativni materijali, video prezentacije i usmeno izlaganje, sve sa ciljem podizanja svijesti o opasnostima i zloupotrebama korištenja interneta. Posebno su naglašeni načini sigurnog korištenja socijalnih mreža, na kojima su mladi, pa tako i učenici u Medresi, često prisutni. S tim u vezi, savjetovano im je da paze koje informacije razmjenjuju, s kime dijele informacije, s kime se dopisuju, te da ni u kom slučaju ne dijele povjerljive informacije na način da budu dostupne nepoznatim licima.

Ovo je jedna od niz planiranih aktivnosti kojima se želi educirati učenike naše škole o pravilnom i sigurnom korištenju interneta.