Učenice Medrese na panel diskusiji o pravosudnom sistemu

U Općinskom sudu u Tuzli 26. i 27. oktobra  održana je središnja manifestacija obilježavanja Evropskog dana pravde pod nazivom „Transparentno i efikasno pravosuđe u službi građana“.
Učenice Behram-begove medrese prisustvovale su četvrtoj panel diskusiji pod nazivom „Upoznavanje učenika osnovnih i srednjih škola sa funkcionisanjem pravosudnog sistema i prevencija nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja“.

Cilj obilježavanja Evropskog dana pravde je pokušaj da se pravosudni sistem približi građanima, da se građani upoznaju sa svojim pravima, te da se pokuša vratiti povjerenje u transparentnost i efikasnost pravosudnih institucija.