Učenik i učenica novi hafizi Behram-begove medrese

U prethodnom periodu Behram-begova medresa je dobila dva nova hafiza, učenika i učenicu.

U ponedjeljak 01. maja ove godine, pred Komisijom Rijaseta IZ u BiH, uspješno je okončala polaganje hifza i na taj način stekla titulu hafize Časnog Kur’ana Elmedina Avdibašić, učenica IV razreda Behram-begove medrese. Ona je hifz položila zajedno s svojim bratom Ahmedom. Muhaffiz učenici Elmedini je bio hfz. Edin Dedić, profesor kiraeta u Behram-begovoj medresi.

Hafiska dova Elmedini i njenom bratu Ahmedu će biti u srijedu, 17. maja u džamiji Kralj Abdullah poslije podne namaza.

U utorak 9. maja hifz je pred komisijom je hizf završio i učenik II razreda naše škole, Hamdo Solo. Muhaffiz ovom učeniku je bio hfz. Nedžad Vehabović, profesor ahlaka i akaida u Medresi.

Hafiska dova ovom učeniku će biti održana 25. maja u džematu Piljužići, u Tešnju.