Zimski seminar za profesore Behram-begove medrese

U Tuzli je u Behram-begovoj medresi održan zimski seminar za sve profesore i odgajatelje ove škole. Seminar je organiziran u dva dana (22. i 23. januara 2014.) i imao je svoju teoretsku i praktičnu stranu, kako je već uobičajeno u Behram-begovoj medresi u posljednjih nekoliko godina.

Prvog dana seminara dr. Sead-ef. Seljubac, pomoćnik muftije tuzlanskog, izložio je svoje predavanje na temu „Nužnost spajanja edukativnog i odgojnog u nastavnom procesu“. Ovo predavanje je potaklo diskusije učesnika, u kojima je snažno potcrtana važnost ove teme u svakodnevnom radu.

Veliku pažnju je također izazvalo i drugo izlaganje na seminaru o temi „Desetogodošnji plan institucionalnog obrazovanja u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Izlagač dr. Amir-ef. Karić, rukovodilac Vjersko-prosvjetne službe Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, vrlo inspirativno je govorio o potrebi planiranja i dobrog motiviranja u radu, kao i o planovima koji se u Islamskoj zajednici u BiH precizno razrađuju za narednu deceniju.

O odgojno-obrazovnom sistemu Islamske Republike Iran govorio je dr. Muhamed Reza Aram, direktor Iranskog kulturnog centra u Sarajevu. On je u svome nastupu govorio o tome da je taj sistem u ovoj velikoj islamskoj zemlji utemeljen na Kur’anu i hadisu i da je to idejna osnova na svim nivoima obrazovanja, od predškolskog do univerzitetskog. Dr. Aram je govorio i o otvorenosti ove zemlje za sva nova naučna dostignuća i metode u nauci.

U praktičnom dijelu seminara profesori i odgajatelji Medrese su učestvovali u radionici iz oblasti primjene RWCT-metode u nastavi. Sistem RWCT (čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja) i njegovu praktičnu primjenu u radu s učenicima pojasnio je i demonstrirao certificirani trener ove vještine prof. Enir Šakić iz Gradačca.

Seminar je organiziran u saradnji i pod supervizijom Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.