Aplikacija za upis u prvi razred u narednoj školskoj godini

Konkursom za upis kandidata u prvi razred Medrese, određeno je da taj rok traje od 1. do 18. juna ove godine.

Upis se vrši elektronskim putem.

To je jedini način prijavljivanja kandidata.

Ovu aplikaciju treba da popune svi kandidati za upis.

Važan preduslov za to je registracija Google adrese, tipa ime.prezime@gmail.com. Ta registracija je besplatna i omogućuje svim kandidatima validno apliciranje i pregled unesenih podataka.

Samo popunjavanje forme je jednostavno i potrebno je slijediti korake koji su naznačeni na bosanskom jeziku.

Na kraju je potrebno, u predviđenim rubrikama, priložiti skenirane ili na drugi način preslikane dokumente (Izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenja o uspjehu u osnovnoj školi, svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi i posebne diplome i uvjerenja) i apliciranje je time završeno.

Na predočeni e-mail kandidata doći će potvrda o uspješnom popunjavanju obrasca.

Za sva pitanja i nejasnoće kandidati se mogu obratiti na e-mail: info@bbm.edu.ba.

Forma za upis kandidata u prvi razred Behram-begove medrese u školskoj 2023/24. godini postavljena je ovdje.