Behram-begova medresa druga na Regionalnom debatnom takmičenju

Behram-begova medresa u Tuzli je 15. februara 2015. godine bila domaćin Regionalnog debatnog takmičenja.

Takmičenje je organizirao Centar za kulturu dijaloga, krovna debatna organizacija u Bosni i Hercegovini.

Tema takmičenja bila je Vršnjačko nasilje, a prvi tim debatnog kluba Behram-begove medrese (Zejna Šarić, Amra Mahmutović i Ismail Ćidić) osvojio je 2. mjesto i time još jednom potvrdio kontinuitet uspješnih rezultata debatanata Medrese.

Najboljim govornikom takmičenja proglašen je Ismail Ćidić.

Ovim rezultatom debatanti našeg debatnog kluba plasirali su se na Državno debatno takmičenje, koje će biti održano u aprilu ove godine.