In memoriam: profesor Abdulah Hodžić

Profesor, pedagog i veliki čovjek Abdulah Hodžić napustio nas je u nedjelju 13. decembra ove godine. Saradnja s našom školom počela je na samim počecima obnovljenog rada, sada već davne 1993. godine, u vrijeme Agresije na našu zemlju. Radio je s prvim generacijama učenika i učenica kao profesor matematike.Uvijek je davao najviše od sebe, trudeći se da učenici zavole i shvate ovu nauku. Bio je poznat po stručnosti i posvećenosti poslu. Nikada nije kasnio na nastavu i uvijek je svakom učeniku prilazio s posebnom pažnjom, trudeći se da matematika ne bude težak predmet, nego jedan od najomiljenijih i uvijek je uspijevao u tome.

Profesor Abdulah Hodžić rođen je 21. jula 1936. godine u Srebreniku. Prirodno-matematički fakultet završio je 1966. godine u Sarajevu. Radio je u Gimnaziji Meša Selimović u Tuzli i u Behram-begovoj medresi. U jednom periodu bio je pomoćnik ministra za obrazovanje i kulturu Tuzlansko-podrinjskog kantona, stručni saradnik Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i stručni nadzornik Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. Autor je udžbenika iz matematike za osnovne i srednje škole.

Napustio nas je veliki čovjek koji je dao veliki doprinos u jednom teškom periodu obnavljanja i izgradnje i naše škole, ali i cjelokupnog sistema obrazovanja u našoj zemlji, a posebno u Tuzlanskom kantonu.