Izašli novi i maturski broj Misaka

U utorak 16.4.2019. godine je iz štampe izašao 88. broj Misaka. U ovom broju obavljen je intervju s direktorom Behram-begove medrese Ahmedom Hatunićem. Naši mladi novinari su u rubrici Tema broja istraživali udaljenost kockarnica od osnovnih i srednjih škola u našem gradu i zanimljivi su rezultati do kojih su došli. U ovom broju su predstavljeni svi naši hafizi koji se trenutno školuju u Medresi, a oni su samo za čitaoce Misaka otkrili svoju tajnu na koji način su memorisali Kur’an. Tu je još mnogo zanimljivih rubrika kao što su Naši talenti, Putopis, Teme iz ahlaka…

Tri dana poslije, u petak 19.4.2019. godine, izašao je maturski broj lista. U njemu su predstavljeni naši ovogodišnji maturanti. Ova 343. generacija je brojna i čini je 142 učenika. Ostat će upamćena i po tome što je čine dva hafiza i četiri hafize. Ovaj broj Misaka pripremili su učenici četvrtog razreda.