Kako smanjiti rasipništvo hrane

Učenici ekološko-botaničke sekcije naše škole su u petak 12.10.2018. godine učestvovali na tribini „Kruh naš svagdanji“ koju su organizovali profesori i učenici iz Katoličkog školskog centra Opće gimnazije „Sveti Franjo“ u Tuzli. Na ovoj tribini se uglavnom govorilo o zdravoj hrani i ispravnom načinu pripremanja hljeba, a naše učenice su govorile na temu: „Kako smanjiti rasipništvo hrane.“

Povodom Dana kruha svake godine Katolički školski centar organizuje i humanitarnu akciju i prikupljeni novac donira djeci Afrike.