Kurban za Behram-begovu medresu

Kurban za Medresu je akcija kojom Behram-begova medresa osigurava godišnje potrebe u mesu za ishranu svojih učenika.

Muslimani-obaveznici klanja kurbana u ovoj akciji daruju svoga kurbana Behram-begovoj medresi. Oni koji žele mogu za svoje potrebe preuzeti jednu trećinu toga kurbana. U organizaciji Muftijstva tuzlanskog i Behram-begove medrese se nabavlja stoka, vrše potrebni veterinarski i sanitarni pregledi i na šerijatski način vrši klanje stoke.

Kurban za Medresu se može uplatiti u Behram-begovoj medresi, u sjedištima medžlisa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, putem bankovnog računa Muftijstva tuzlanskog, te na blagajni Muftijstva tuzlanskog. Gotovinske uplate u Tuzli se mogu izvršiti svakog radnog dana.

Kurban za Medresu košta 490,00 KM.

Uplate iz Bosne i Hercegovine se mogu izvršiti na sljedeći broj računa:

Primalac: Muftijstvo tuzlansko

Račun broj: 1321002002626215 kod NLB banke DD Tuzla

Na sve uplate obavezno naznačiti: Uplata za kurban

Kurban za Medresu se može uplatiti sve do subote 15. juna 2024. godine.