Magistrirao Ahmed Hatunić na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

Dana 12.06.2015. godine, Ahmed Hatunić, direktor Behram-begove medrese u Tuzli je odbranio magistarski rad na temu: „Šerijatskopravni aspekt u djelu Šabana Hodžića“ na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, pred komisijom u sastavu: prof. dr. Enes Ljevaković, predsjednik, doc. dr. Nedim Begović, član i doc. dr. Mustafa Hasani, mentor i član.

Ahmed Hatunić je rođen 17. 11. 1976. godine u Tuzli. Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu je završio 1996. godine. Diplomirao je Fakultetu šerijatskog prava na Al-Azharu u  Kairu.

U Behram-begovoj medresi je radio kao odgajatelj, a potom kao profesor Ahlaka i Povijesti islama. Također je radio kao profesor Vjeronauke u Medicinskoj školi u Tuzli i kao imam u džematu Krojčica, MIZ Tuzla. Od 2013. godine obavlja dužnost direktora Behram-begove medrese u Tuzli.

Od 2013. godine član je Savjeta muftije tuzlanskog.

Ahmed  Hatunić je objavio više naučnih i stručnih radova , a bavi se  i  prevodilačkim radom.

(fin.unsa.ba)