Na terenskoj nastavi u Gradačcu

Učenici Behram-begove medrese, koji idu na  izbornu nastavu iz predmeta biologija i hemija su u četvrtak 28.9.2023. godine posjetili mliječnu industriju “mi99” u Gradačcu. Ova posjeta je realizirana u okviru terenske nastave koju redovno planiraju profesori hemije i biologije u svom godišnjem planu i programu rada sa učenicima. Obišli su firmu “mi99” i vidjeli su kako se proizvode određeni mliječni proizvodi, koji su dostupni na policama u radnjama širom naše domovine. Ovom prilikom su usvojili praktična znanja i vještine iz prehrambene tehnologije.

Obišli su jezera Vidaru i Haznu, koja su od posebnog značaja za razvoj ekološke svijesti i koja su u direktnoj vezi sa florom i faunom ovog područja.