Obavještenje o maturskim ispitima

 

Maturski ispiti (I rok) će se održati prema sljedećem rasporedu:

– Utorak, 16.5.2017.: BOSANSKI i ARAPSKI JEZIK (pismeni ispiti)

– Srijeda, 17.5.2017.: FIKH (IVa i IVb) i KIRAET (IVc i IVd)

– Četvrtak, 18.5.2017.: FIKH (IVc i IVd) i KIRAET (IVa i IVb)

Pismeni ispiti iz Bosanskog i Arapskog jezika počinju u 10:00 sati, a ispiti iz Kiraeta i Fikha počinju u 9:00 sati. 

Kandidati su obavezni pet dana prije ispita prijaviti maturu. Popunjavanje zahtjeva za polaganje maturskog ispita i prijava mature traje od srijede 10.5. do petka 12.5., u vremenu od 11 do 13 sati, u biblioteci Medrese.

Odbrana maturskih radova će se obavljati u sklopu ispita iz predmeta iz kojeg je rađen maturski. Odbrana maturskih radova iz predmeta koji nisu okviru maturskihispita obavit ćse utorak poslije pismenih ispita.

Učenici koji budu imali neizmirenih obaveza prema Medresi neće moći izaći na ispit dok ih ne izmire.

Popravni ispit

Popravni ispit za maturante sa jednom slabom ocjenom je u srijedu 3.5.2017. sa početkom u 12:00 sati.