Održan seminar za profesore engleskog jezika

U periodu od 11. do 12. maja 2024. godine, Behram-begova medresa je bila domaćin međunarodnom seminaru za profesore engleskog jezika Tuzla English Language Teaching Seminar (TELTS) 2024.

Svečanosti otvaranja seminara koje je upriličeno prvog dana prisustvovali su predstavnici svih partnerskih institucija: direktor Behram-begove medrese u Tuzli dr. Ahmed Hatunić, ekspert za kulturu i obrazovanje pri Američkoj ambasadi u Sarajevu Elizabeta Delić, Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dr. Ahmed Omerović, dekanica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli prof.dr. Nihada Delibegović Džanić i direktorica Regionalnog ureda za programe engleskog jezika (RELO) u Američkoj ambasadi u Beogradu Frances Westbrook. Prije svečanosti otvaranja, direktor Hatunić je primio predstavnike Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini i Regionalnog ureda za programe engleskog jezika i ovom prilikom su razgovarali o saradnji koja traje nekoliko godina. Također je izrazio zahvalnost zbog organizovanja ovog značajnog seminara kao i drugih edukativnih programa, koji se održavaju u Behram-begovoj medresi u Tuzli.

Ovogodišnji TELTS program posebno posvećuje pažnju razvijanju vještina, koje su potrebne nastavnicima i njihovim učenicima da ispune zahtjeve modernog obrazovanja i općenito života u 21. stoljeću. Posebno se stavio naglasak na inkluzivne prakse i rad s učenicima s jezično-govornim poteškoćama, kreativne aktivnosti s učenicima (pedagoški pristup podučavanju engleskog jezika zasnovan na drami i teatru), te STEM/prirodno-naučne teme u nastavi engleskog jezika, kako bi se pomoglo učenicima da razviju svoje kreativne i tehničke vještine, vještine rješavanja problema i kritičko mišljenje.

Ovaj seminar za profesore engleskog jezika iz Bosne i Hercegovine i susjednih država je izuzetna prilika da se doprinese kvalitetnijem obrazovanju mladih ljudi kako bi oni u budućnosti bili lideri i inicijatori promjene u svojoj zajednici i društvu u cjelini.

Organizatori seminara su Behram-begova medresa i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, uz podršku Muftijstva tuzlanskog, Regionalni ured za programe engleskog jezika (RELO), te uz podršku Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i Univerziteta u Tuzli. Do sada je ovaj vid stručnog usavršavanja pohađalo više stotina nastavnika osnovnih i srednjih škola, univerziteta iz Bosne i Hercegovine i  susjednih zemalja.

Koordinator ovog seminara je bila Amila Hasanspahić, profesorica engleskog jezika u Behram-begovoj medresi.