Održan seminar za trenere AVP-a

U periodu od 12.9. do 14.9. 2022. godine  u Behram-begovoj medresi realizovane su AVP-e radionice.   Za ovu obuku  su odabrani učesnici koji su bili najaktivniji na prethodna dva nivoa.  Oni su pripremani  da polahko preuzimaju ulogu trenera i odgovornost za realizaciju svojih radionica.

Na ovoj obuci učestvovalo je dvadeset  učenika i učenice četvrtog razreda Behram-begove medrese.