Održana 19. debata učenika srednjih škola

U Behram-begovoj medresi je 27. marta ove godine održana 19. debata učenika srednjih škola.

Tema o kojoj su raspravljali predstavnici dvadesetak srednjih škola iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije bila je Forsiranje apatije kao kulturnog koda.

Debata se sastojala od dva dijela: revijalnog i takmičarskog. U takmičarskom dijelu najbolji iz tri grupe su se plasirali u finale. Nakon glasanja svih debatanata, učenik trećeg razreda Behram-begove medrese Alija Mevkić odnio je pobjedu u pojedinačnoj kategoriji.

Neka od problemskih pitanja na koja su debatanti pokušali dati odgovor su: Šta je apatija i kako se javlja u tranzicijskim društvima? Koji su procesi u tranzicijskim društvima doveli do pojave apatije? Kakva je uloga medija, obrazovnih i drugih društvenih institucija? Da li se apatija, nezadovoljstvo, negativan stav javnosti prema svemu, kao i osjećaj potištenost pretvaraju u svojevrsni kulturni kod?

U okviru revijalnog dijela debatanti su organizirali pet radionica u okviru ovih podtema:

1. Koji su društveni politički procesi utjecali na oblikovanje kulturnog koda u našoj državi u novijoj historiji?

2. Ko je najviše odgovoran za forsiranje apatije u savremenom bosanskohercegovačkom društvu?

3. Da li je apatija uzrok i drugih problema, kao što je iseljavanje ljudi?

4. Kakva je uloga političkih, kulturnih i obrazovnih institucija u rješavanju ovog problema?

5.Ko je odgovoran za rješavanje ovog problema?

Organizator i domaćin, kao i inicijator teme za ovu debatu je Behram-begova medresa u Tuzli. Učenici su bili ravrstani u netakmičarsku i u takmičarsku kategoriju.