Održana edukacija o Evropskom zelenom planu

Učenici i učenice šest bosanskohercegovačkih medresa su u periodu od 23. do 25. juna učestvovali na dvodnevnom kampu za mlade u Cazinu u sklopu projekta My Green Network.Tokom kampa su prisustvovali predavanjima o EU politikama u vezi sa strategijom Green Deal (Evropski zeleni plan) i prisustvovali su radionicama. Ovo iskustvo će im pomoći i u pripremi njihovih osam projekata manjeg obima koje će također finansirati EU. Učesnici su imali priliku proširiti znanja iz oblasti ekologije u sklopu studijskih posjeta lokacijama u Krajini, koje su jedinstveni primjeri prirodnih ljepota u srcu Evrope.

Projekat My Green Network se snažno oslanja na rezultate prethodnog projekta My Green Deal iz 2021. godine, a ima za cilj uspostavljanje mreže koja povezuje mlade u jednu platformu koja će provoditi ciljane aktivnosti usmjerene ka ublažavanju klimatskih promjena. U okviru projekta My Green Deal mladi su se kroz predavanja i radionice upoznali s važnošću ideja i politika o ublažavanju klimatskih promjena, promjena na Zemlji uzrokovanim efektom stakleničke bašte, o smanjenju zagađenja zraka, voda i okoliša, ekonomičnoj upotrebi energije, održivom upravljanju resursima i eksploataciji alternativnih izvora energije. Imali su priliku pristupiti pisanju manjih projekata iz zaštite okoliša koje će predati u okviru određenog roka. Odabrani projekti će biti podržani i implementirani u drugoj fazi projekta.

Realizator projekta je Uprava za vanjske poslove i dijasporu i Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Projekat je podržan i od Ureda Evropske unije u Bosni i Hercegovini.