Seminar za profesore engleskog jezika održan u Medresi

U periodu od 26. do 27. juna 2023. godine Behram-begova medresa je bila domaćin međunarodnom seminaru za profesore engleskog jezika Tuzla English Language Teaching Seminar (TELTS) 2023. Svečanosti otvaranja seminara prisustvovali su asistentica atašea za kulturu i obrazovanje Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Sarah Hennessey, ekspert za kulturu i obrazovanje u Američkoj ambasadi u Sarajevu Elizabeta Delić, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, dekanica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli prof.dr. Nihada Delibegović Džanić, direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Nikola Čiča, asistentice direktora Regionalnog ureda za programe engleskog jezika (RELO) u Američkoj ambasadi u Beogradu Ivana Banković i Marica Vukomanović.

Ovogodišnji TELTS program posebnu pažnju je posvetio razvijanju vještina koje su potrebne nastavnicima i njihovim učenicima da ispune zahtjeve modernog obrazovanja. Posebno se stavio naglasak na inkluzivne prakse i rad s učenicima s jezično-govornim poteškoćama, kreativne aktivnosti s učenicima (pedagoški pristup podučavanju engleskog jezika zasnovan na drami i teatru), te prirodno-naučnim temama u nastavi engleskog jezika, kako bi se pomoglo učenicima da razviju svoje kreativne i tehničke vještine, vještine rješavanja problema i da razviju kritičko mišljenje.

Do sada je ovaj vid stručnog usavršavanja pohađalo više stotina nastavnika osnovnih i srednjih škola iz Bosne i Hercegovine.

Organizatori seminara su Behram-begova medresa i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, uz podršku  Muftijstva tuzlanskog, Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona,Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, Univerziteta u Tuzli, Udruženja profesora engleskog jezika Tuzlanskog kantona.