DOMSKI ODGOJ U MEDRESI

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2015.1.1.9

Autor

Dr. Sead Seljubac

Sažetak

Autor u ovom radu upućuje na ciljeve odgojnog djelovanja u medresi, čiji rezultat je ličnost određenih dinskih svojstava i sposobnosti, koja se želi i nastoji odgojem formirati kod učenika. Radom je obuhvaćena i elaborirana sintagma „domski odgoj“. Osnovni organizacijski element domskog odgoja čini odgojna grupa. Naglašena intencija domskog odgoja je nadogradnja roditeljskog odgoja. S obzirom na to da u medresu učenici dolaze s različitim pretpostavkama, cilj domskog odgoja je da ih primjeri osnovnim principima islama. Put (tarik) izgradnje ličnosti učenika medrese ide preko Šerijata. Čvrstinu mu obezbjeđuju farz, vadžib i sunnet. Autor nudi i obrazac formiranja ličnosti učenika, u skladu s principima islama. U radu su sadržane i upute za odgojno djelovanje prema učenicima, te načini njihovog vođenja do cilja. Autor odgoj učenika sagledava u kontekstu islamske duhovnosti, te duhovni odgoj smatra osnovom odgojnog djelovanja. Na kraju rada elaborirani su principi odgojnog djelovanja.

Temeljni pojmovi

odgoj, obrazovanje, odgajatelj, učenik, duša, dom, domski odgoj…