KOMUNIKACIJA I INTERAKCIJA S UČENICIMA

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2015.1.1.39

Autor

Fuad Imširović, prof.

Sažetak

Rad predstavlja prikaz odnosa verbalne i neverbalne komunikacije u svakodnevnom nastavnom, ali i odgojnom procesu, kao širem aspektu ukupnog razvoja učeničke ličnosti. Poseban akcenat je stavljen na interakciju koju komunikacija u nastavi, bilo verbalna ili neverbalna, mora izazvati da bi nastavni proces bio uspješan i svrsishodan. Neverbalni znaci su od posebne važnosti za nastavni (time i odgojni) proces, jer mogu otkriti skrivene aspekte učenikove ličnosti, a što je posebno važno u savjetodavnom odgojnom radu. U radu su navedeni najčešći neverbalni znaci koje učenici iskazuju, te njihova značenja, što može biti od koristi nastavnicima i odgajateljima u njihovom odnosu prema učenicima. S obzirom na to da sudionici komunikacije često nailaze na poteškoće u komunikacionom procesu, u radu su objašnjeni i neki od najčešćih konflikata u komunikaciji. Kako nije dovoljno samo ukazati na problem, već pokušati dati i rješenje, navedene su najčešće metode i strategije rješavanja konflikata u komunikaciji, a ukazano je i na pogrešne načine rješavanja konflikta u komunikaciji.

Ključne riječi

verbalna komunikacija, neverbalna komunikacija, neverbalni znaci, interakcija, učenik, nastava, odgoj, konflikt.