ODNOS PREMA OBRAZOVANJU MUSLIMANKE U BOSNI I HERCEGOVINI OD AUSTROUGARSKE OKUPACIJE DO DANAS

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2015.1.1.49

Autor

Ahmed Hatunić, prof.

Sažetak

U ovom radu elaborirano je pitanje odnosa bošnjačkog naroda prema obrazovanju svoje ženske populacije, u periodu od dolaska Austro-Ugarske na prostore BiH do današnjega dana. U njemu je izloženo pitanje islamskoga stava prema obrazovanju žene, kao i praksa muslimana po istom pitanju. U radu je akcentirana podijeljenost Bošnjaka na one koji su protiv obrazovanje muslimanke u evropskim obrazovnim ustanovama, na one koji su za njen ulazak u nove obrazovne tokove u potpunosti i bez ikakvih ograničenja podržavaju i na one koji stoje i koji su zauzeli srednje stajalište. Odnos komunističke vlasti prema školovanju muslimanske ženske omladine također je opisan u ovom radu. I dalje će broj muslimanskih žena koje su završile srednje škole ili stekle univerzitetske diplome biti mnogo manji od broja muškaraca iste životne dobi, što će biti dokumentirano istraživanjima koja su navedena u ovom radu. U radu je konstatirano da su za promjenu bošnjačkog stava prema ovom pitanju, uz sve druge okolnosti, veliku ulogu imala tumačenja islama i islamskih propisa od strane reformističke uleme u BiH.

Ključne riječi

muslimanka, obrazovanje, islamski izvori, muslimanska praksa, evropski tokovi, reformistička misao, ulema, učenice, medresa, Islamska zajednica, univerzitet.