PODRINJSKA MEDRESA U ZVORNIKU

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2015.1.1.81

Autor

Mr. sc. Šefko Sulejmanović

Sažetak

Radom su obuhvaćeni osnivanje, organizacija i funkcioniranje medresa u Bosni i Hercegovini, s posebnim osvrtom na karakteristike i ulogu medrese u Zvorniku. U historijskim izvorima i relevantnoj literaturi ova medresa pominje se pod nekoliko toponimskih naziva, kao što su: „Zvornička medresa“, „Podrinjska medresa“ i „Drinska medresa“. Kada je osnovana prva ovakva škola u Zvorniku i ko je bio njen ktitor, do danas nije pouzdano utvrđeno. Podrinjska medresa pripadala je rangu nižih medresa i vršila je svoju funkciju, s većim ili manjim prekidima, sve do 1946. godine. Do danas su sačuvani samo ruinirana zgrada medrese i nekoliko desetina knjiga i rukopisa koje su pripadale njenoj biblioteci. Bez dvojbe, Podrinjska medresa u Zvorniku imala je veoma važnu ulogu u vjerskoj edukaciji i duhovnom oblikovanju muslimana Zvornika i zvorničkoga kraja.

Ključne riječi

Zvornik, medresa, islamska tradicija, vakufnama, nastavni predmeti, muderisi, učenici.