TEFSIRSKA METODA MUHAMEDA M. ŠA’RAVIJA

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.206.3.2.17

Autor

Mr. Ahmed Hatunić

Sažetak

U radu je predstavljena metoda tumačenja Kur’ana poznatog egipatskog mufessira Muhammeda Mutevellija Ša’ravija. Riječ je o savremenoj metodi tumačenja kur’anskih sadržaja. Njegova promišljanja o Kur’anu bila su inspirativna za obične čitaoce, ali i za intelektualce iz svjetovnih nauka i islamskog područja. Iz njegova pera je potekao veći broj knjiga manjeg obima, u kojima se tretiraju mnoga pitanja u kontekstu svakodnevnog života ljudi. Zahvaljujući naporima naših prevodilaca bosanskohercegovačka čitalačka javnost ima priliku da se upozna s idejama sadržanim u tim djelima. Elaboriranje njegove tefsirske metode potaknut će muslimane na dodatna promišljanja o nadnaravnosti i ljepoti kur’anskoga izraza.